Špecialisti

Informácie o znakovaní Baby Signs pre špecialistov

Používanie symbolických gest (symbolic gesturing) ako sa znakovanie nazýva v odbornej literatúre, prvýkrát popísali autorky programu Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. už v 80. rokoch 20. storočia. Potom nasledoval dlhoročný výskum, ktorý preukázal široké spektrum prínosov znakovania z oblasti kognitívneho a emočného rozvoja detí, ktoré s deťmi zostávajú aj dlho potom, čo deti znakovanie nahradia hovorenou rečou.

Program je celosvetovo využívaný predovšetkým u detí s bežným vývojom. Existujú aj štúdie preukazujúce prínosy programu pre deti s rôznymi druhmi postihnutia a poruchami vývoja.

Pre odborníkov pracujúcich s deťmi do 3 rokov – pediatrov, logopédov, psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších – sme pripravili dokument s informáciami o vedeckom základe programu Baby Signs a o prínosoch používania symbolických gest v predverbálnom období – na stiahnutie v slovenčine.

Aj medzi českými a slovenskými odborníkmi sú tí, ktorí majú so znakovaním skúsenosti – u vlastných detí alebo i vo svojej klinickej praxi. V tejto sekcii uvádzame niektorých z nich.

Kontakty na špecialistov, ktorí majú skúsenosti s Baby Signs

Mgr. Bc. Ivana Procházková * špeciálny pedagóg * Brno * brno@gokids.cz
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. * lekár, VŠ pedagóg* České Budějovice * marketa.kastnerova@gmail.com
PaedDr. Anastázia Kormanová * klinický logopéd* Bratislava * anastazia.kormanova@gmail.com
PaedDr. M. Jancíková * klinický logopéd* Jablonec nad Nisou * jancikovam@hotmail.cz
Mgr. Hana Janíčková * špeciálny pedagóg * Ratiboř u Vsetína * hanulka@seznam.cz
Mgr. Jana Balážová, PhD. * špeciálny pedagóg * Piešťany, Trnava a okolí * johankabalazova@gmail.com
Mgr., Bc. Iva Sedláčková * psychológ* Litomyšl * iva.sedlackova1@seznam.cz
Mgr. Petra Huláková * špeciálny pedagóg * phulakova@gmail.com